top of page
vandkunsten_sondermarken.jpg

vandkunsten

Sys Svinding

Privat eje

Skænket af Christian Hansen Jessen og Agathe Karoline Jessen. Skulpturen består af en stor portal, et vandforløb og sluttes af med en bobleskulptur.

sys svinding

Sys Svindings arbejde kan identificeres med stenen, især granitten og diabasen, og et nærmere blik på hendes virke viser den rigdom af skulpturelle muligheder, der udnyttes og afsøges på stadig nye måder. Med stenen og dens særlige materialekarakter betoner hun forskellige aspekter af dens natur- og kulturhistorie; i de lave horisontalskulpturer er det landskabelige præsent, mens de vertikale peger på en statuarisk tradition og atter andre på vores fælles motiviske arv, porten, huset, båden, øksen osv. Det er karakteristisk for Sys Svindings skulptur, at den altid fluktuerer mellem materialepræsens og kunstnerisk form, mellem perfekt stilisering og det personlige sprog og signatur.

sys_svinding_edited.jpg
bottom of page